Ασφάλιση Σκαφών Ασφάλιση όλων των τύπων σκαφών

Στον τομέα της ασφάλισης σκαφών αναψυχής διαθέτουμε ανταγωνιστικά προγράμματα, που καλύπτουν τις ζημιές του ίδιου του σκάφους, αλλά και την υποχρεωτική από τον νόμο ασφάλιση Αστικής Ευθύνης (για πρόκληση σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών έναντι τρίτων, καθώς και για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης). Ασφαλίζονται σκάφη κάθε τύπου, μηχανοκίνητων και μη (π.χ. φουσκωτά, ιστιοπλοϊκά, jet ski, θαλάσσια ποδήλατα κ.α.), ιδιωτικής ή επαγγελματικής χρήσης.

    Προσφορά Ασφάλισης Σκαφών

    Τα στοιχεία σας