Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Ασφάλιση γενικής & επαγγελματικής αστικής ευθύνης

Στη Γενική Αστική Ευθύνη ασφαλίζεται ο καθένας για την ευθύνη που έχει έναντι τρίτων για όποια ζημιά τους προκαλέσει και αποδειχθεί ότι έχει ευθύνη. Π.χ. ευθύνη ως γονέας, ως ιδιοκτήτης ζώου, ως ιδιοκτήτης ακινήτου, επιχείρησης, ως διαχειριστής πολυκατοικίας, ως εργοδότης κ.ο.κ.
Στην Επαγγελματική Αστική Ευθύνη ασφαλίζεται η ζημιά που θα προκληθεί από λάθος ή σφάλμα ως επαγγελματίας σε πελάτες. Ιατροί, Λογιστές, Ορκωτοί, Δικηγόροι, Aσφαλιστές, Εταιρείες Πιστοποίησης, Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Πραγματογνώμονες, Εταιρείες Security, Φαρμακοποιοί, Tαξιδιωτικοί πράκτορες κ.α. Τα παραπάνω επαγγέλματα είναι ενδεικτικά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μιλήσετε με το εξειδικευμένο προσωπικό μας.

    Προσφορά Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης

    Τα στοιχεία σας