Ασφάλιση Έργων Ασφάλιση εξειδικευμένη για τις ανάγκες κάθε έργου

Σε συνεργασία με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε λύσεις, βάσει των εξειδικευμένων αναγκών κάθε έργου. Δυνατότητα κάλυψης κατά παντός κινδύνου έργου, για εργασίες κατασκευής και συντήρησης βιομηχανικών μονάδων, δρόμων, ανέγερσης οικοδομών, αιολικών πάρκων, συναρμολογήσεων, καλύψεις που αφορούν την τεχνολογία, τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό κ.α.

    Προσφορά Ασφάλισης Έργων

    Τα στοιχεία σας