Ειδικό Πρόγραμμα Για Γραφεία, Φροντιστήρια Ιατρεία

Καλύψεις

 • Φωτία, Κεραυνός, Έκρηξη Οικιακών Συσκευών
 • Ευρεία Έκρηξη
 • Καπνός
 • Ζημιές κατ’ εντολή των αρχών
 • Βραχυκύκλωμα για το Περιεχόμενο έως 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου περιεχομένου (απαλλαγή €150 στο ποσό της ζημίας κατά περίπτωση)
 • Πτώση Αεροσκάφους
 • Πρόσκρουση Οχήματος έως 5% του ασφαλιζομένου ποσού
 • Θύελλα – Καταιγίδα (απαλλαγή 10% με ελάχιστο €600 στο ποσό της ζημιάς κατά περίπτωση)
 • Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός (απαλλαγή 10% με ελάχιστο €450 στο ποσό της ζημιάς κατά περίπτωση)
 • Διάρρηξη σωληνώσεων (απαλλαγή 10% με ελάχιστο €300 και ελάχιστο €600 εαν οι σωλήνες είναι μεγαλύτερες των 20 ετών στο ποσό της αποζημίωσης κατά περίπτωση)
 • Πτώση δένδρων κατά περίπτωση
 • Αποκομιδή Ερειπίων για το κτίριο έως 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου κτιρίου
 • Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως ή αναρριχήσεως (απαλλαγή 10% με ελάχιστο €300 και ελάχιστο €600 για κάθε ζημιά Η/Υ στο ποσό της αποζημίωσης κατά περίπτωση)
 • Ζημιές κτιρίου από τον κλέφτη συνεπεία διαρρήξεως ή αναρριχήσεως έως 5% επί του ασφαλιζομένου ποσού και μέχρι €900
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Έξοδα αρχιτεκτόνων – μηχανικών έως €1.500
 • Προσωρινή Μεταφορά Περιεχομένου έως 5% επί του ασφαλιζομένου ποσού περιεχομένου
 • Κρύσταλλα – Θραύσης εξωτερικών κρυστάλλων έως €900 ετησίως και καθρεπτών έως €600 ετησίως (απαλλαγή €150 στο ποσό της αποζημίωσης κατά περίπτωση)
 • (Ληστεία) Hold Up στο περιεχόμενο έως €1.500
 • Αστική Ευθύνη έναντι γειτόνων συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξη για υλικές ζημίες έως 10% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με μέγιστο ποσό €30.000 ετησίως, (απαλλαγή €450 ανά ζημιογόνο γεγονός)
 • Κάλυψη Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (για Η/Υ μόνο) για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μέχρι €3.000 (απαλλαγή €30,00 ανά μηχάνημα), προϋπόθεση: εγκατάσταση UPS
 • Πλημμύρα (απαλλαγή 10% με ελάχιστο €600 στο ποσό της ζημίας κατά περίπτωση)

Εκπτώσεις

 • 7,5% σε περιπτώσεις που η πληρωμή των ασφαλίστρων γίνεται με ταχυπληρωμή, πιστωτική κάρτα ή/και πάγια εντολή
 • Με πιστωτική κάρτα πληρωμή σε 8 άτοκες δόσεις στα ετήσια συμβόλαια σε 4 άτοκες δόσεις στα εξάμηνα συμβόλαια
 • 10% σε περιπτώσεις που υπάρχει συναγερμός συνδεδεμένος με κέντρο παρακολούθησης και ελέγχου σε 24ωρη βάση με αστυνομία / εταιρία φύλαξης ή / και φύλακα όλο το 24ωρο

Προϋπόθεση: το κτίριο να είναι τάξης εξαιρετικής