6 ΜΗΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΥΒΙΚΑ ΑΧΑΙΑ-ΑΙΤ/ΝΙΑ-ΚΡΗΤΗ-ΕΥΒΟΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ & ΑΙΓΑΙΟΥ-ΛΑΚΩΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
εως 900 89,42 83,4 75,36 90,1 103,5
1000-1200 96,8 92,1 83,4 96,8 111,55
1300-1400 110,22 101,5 92,1 113,54 126,94
1500-1700 122,27 116,9 106,85 133,67 140,35
1800-2000 128,97 120,26 113,54 142,38 153,09
2100+ 137,68 133,67 126,94 150,44 160,49

Στα άνω ασφάλιστρα περιλαμβάνονται οι εξής καλύψεις: Σωματικές βλάβες, Υλικές ζημιές, Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο οχημα, Προστασία Β.Μ. – εως δύο ζημιές ανα έτος, Φροντίδα ατυχήματος, Οδική-ταξιδιωτική βοήθεια, Νομικές συμβουλές. Έχει υπολογιστεί έκπτωση δημοσίων υπαλλήλων, ανέργων, κλπ και παρέχονται από την Societate De Asigurare-Reasigurare – City Insurance S.A., οδική βοήθεια από την Interpartner Assistance και οι νομικές συμβουλές από την Arag.Επίσης, ενδέχεται τα ασφάλιστρα να τροποποιηθούν. Επιπλέον, δεν έχει υπολογιστεί επιβάρυνση νέου οδηγού.

6 ΜΗΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΥΒΙΚΑ ΑΧΑΙΑ-ΑΙΤ/ΝΙΑ-ΚΡΗΤΗ-ΕΥΒΟΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ & ΑΙΓΑΙΟΥ-ΛΑΚΩΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
εως 1499 97,63 84,21 84,21 104,33 127,79
1500-2214 111,02 97,63 90,93 131,15 151,23
2215-2928 131,15 111,02 104,33 154,61 184,76
2929-4357 151,23 131,15 124,42 184,76 211,57
4358-5785 178,04 151,23 144,55 198,17 224,98
5786-7928 198,17 178,04 164,64 218,25 245,06
7929-10785 211,57 191,44 184,76 238,37 258,46
10786+ 218,25 198,17 191,44 245,06 265,19

Στα άνω ασφάλιστρα περιλαμβάνονται οι εξής καλύψεις: Σωματικές βλάβες, Υλικές ζημιές, Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο οχημα, Προστασία Β.Μ. – εως δύο ζημιές ανα έτος, Φροντίδα ατυχήματος, Νομική προστασία, Επέκταση Α.Ε. για υλικές ζημιές από πυρκαγιά, Επέκταση Α.Ε. για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες από διαρροή υγρών. Έχει υπολογιστεί έκπτωση δημοσίων υπαλλήλων, ανέργων,κλπ και παρέχονται από την Societate De Asigurare-Reasigurare – City Insurance S.A., φροντίδα ατυχήματος από την Interpartner Assistance και οι νομική προστασία από την Arag. Επίσης, ενδέχεται τα ασφάλιστρα να τροποποιηθούν. Επιπλέον, δεν έχει υπολογιστεί επιβάρυνση νέου οδηγού.

6 ΜΗΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΥΒΙΚΑ ΑΧΑΙΑ-ΑΙΤ/ΝΙΑ-ΚΡΗΤΗ-ΕΥΒΟΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ & ΑΙΓΑΙΟΥ-ΛΑΚΩΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
εως 2928 228,71 210,08 206,38 243,62 269,65
2929-4357 314,34 280,84 277,12 321,79 381,36
4358-5785 359,01 318,07 314,34 366,48 433,49
5786-7928 396,28 351,57 347,86 411,14 493,06
7929-10785 522,85 463,27 455,84 552,64 567,52
10786+ 589,87 493,06 485,63 612,21 634,56

Στα άνω ασφάλιστρα περιλαμβάνονται οι εξής καλύψεις: Σωματικές βλάβες, Υλικές ζημιές, Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα, Προστασία Β.Μ. – εως δύο ζημιές ανα έτος, Φροντίδα ατυχήματος, Νομική προστασία, Επέκταση Α.Ε. για υλικές ζημιές από πυρκαγιά, Επέκταση Α.Ε. για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες από διαρροή υγρών. Οι καλύψεις παρέχονται από την Societate De Asigurare-Reasigurare – City Insurance S.A., φροντίδα ατυχήματος από την Interpartner Assistance και οι νομική προστασία από την Arag. Επίσης, ενδέχεται τα ασφάλιστρα να τροποποιηθούν. Επιπλέον, δεν έχει υπολογιστεί επιβάρυνση νέου οδηγού.

6 ΜΗΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΥΒΙΚΑ ΑΧΑΙΑ-ΑΙΤ/ΝΙΑ-ΚΡΗΤΗ-ΕΥΒΟΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ & ΑΙΓΑΙΟΥ-ΛΑΚΩΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
εως 1499 67,31 65,99 57,26 72,67 90,76
1500-2214 89,43 86,08 76,03 96,13 122,92
2215-2928 94,13 90,76 82,71 102,83 131,65
2929-4357 97,48 96,13 88,08 109,52 137,7
4358-5785 100,14 97,48 92,78 119,59 146,42
5786-7928 112,88 102,83 96,13 130,98 158,46

Στα άνω ασφάλιστρα περιλαμβάνονται οι εξής καλύψεις: Σωματικές βλάβες, Υλικές ζημιές, Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα, Προστασία Β.Μ. – εως δύο ζημιές ανα έτος, Φροντίδα ατυχήματος, Νομική προστασία. Έχει υπολογιστεί έκπτωση δημοσίων υπαλλήλων, ανέργων,κλπ και παρέχονται από την Societate De Asigurare-Reasigurare – City Insurance S.A., φροντίδα ατυχήματος από την Interpartner Assistance και οι νομική προστασία από την Arag. Επίσης, ενδέχεται τα ασφάλιστρα να τροποποιηθούν. Επιπλέον, δεν έχει υπολογιστεί επιβάρυνση νέου οδηγού.

6 ΜΗΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
ΚΥΒΙΚΑ ΑΧΑΙΑ-ΑΙΤ/ΝΙΑ-ΚΡΗΤΗ-ΕΥΒΟΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ & ΑΙΓΑΙΟΥ-ΛΑΚΩΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
εως 50 32,6 32,6 32,6 34,59 39,96
51-125 45,3 45,3 45,3 48,01 57,4
126-250 52,03 52,03 52,03 56,05 65,44
251-500 68,12 68,12 68,12 75,49 88,89
501+ 78,84 78,84 78,84 85,54 101,62

Στα άνω ασφάλιστρα περιλαμβάνονται οι εξής καλύψεις: Σωματικές βλάβες, Υλικές ζημιές, Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα, Προστασία Β.Μ. – εως δύο ζημιές ανα έτος, Φροντίδα ατυχήματος, Νομικές συμβουλές. Έχει υπολογιστεί έκπτωση δημοσίων υπαλλήλων, ανέργων,κλπ και παρέχονται από την Societate De Asigurare-Reasigurare – City Insurance S.A., φροντίδα ατυχηματος από την Interpartner Assistance και οι νομική προστασία από την Arag. Επίσης, ενδέχεται τα ασφάλιστρα να τροποποιηθούν. Επιπλέον, δεν έχει υπολογιστεί επιβάρυνση νέου οδηγού.


Η ασφάλιση του οχήματός σας είναι υποχρεωτική από το Νόμο για την κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από ατύχημα και προστατεύει τον οδηγό-ιδιοκτήτη από την υποχρέωση που έχει να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε σε τρίτους.

Υπάρχουν, ωστόσο, και προαιρετικές καλύψεις που στοχεύουν στην πληρέστερη κάλυψη και προστασία του ίδιου του οδηγού-ιδιοκτήτη και του οχήματός του. Οδική βοήθεια, νομική προστασία, κλοπή, φωτιά, τρομοκρατικές ενέργειες, θραύση κρυστάλλων, προσωπικό ατύχημα οδηγού και ίδιες ζημίες είναι μερικές μόνο από τις καλύψεις που προστατεύουν το αυτοκίνητό σας και εσάς από κάθε πιθανό κίνδυνο.

Το κόστος ασφάλισης εξαρτάται από ορισμένες παραμέτρους όπως η χρήση του οχήματος (ΕΙΧ, μοτοσυκλέτα, ΦΙΧ κ.ο.κ.), η έδρα, η εμπορική του αξία, η ηλικία και το επάγγελμα του οδηγού κ.λπ.

Στα πλαίσια αυτά η Eurowest, με γνώμονα τη δική σας ασφάλεια και προστασία, με το λιγότερο δυνατό κόστος, έχει δημιουργήσει διάφορα πακέτα ασφάλισης από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει περισσότερο.